Potěšila nás hojná účast zájemců o technologie Bagela na veletrhu 11. - 17. dubna 2016 v Mnichově. Na příští Baumu opět nachystáme nějaké překvapení