Zafukování optických kabelů se používá pro zafouknutí optických kabelů do trubek HDPE nebo mikrotrubiček na velkou vzdálenost. Její přednost je v tom, že se to děje  bez mechanického namáhání kabelu v tahu.

Tato metoda nemusí být použita pouze pro optické kabely, ale i pro kabely metalické, ať již datové nebo koaxiální

Velkou výhodou je, že se kabel může zatáhnout v celé delce HDPE trubky nebo mikrotrubičky a není potřeba kabel vždy po určité vzdálenosti, která bývá 100m  vysmyčkovávat.

U této metody se využívá vlastností velkého průtoku vzduchu vnitřkem HDPE trubky nebo mikrotrubičky, kabel je tímto proudem vzduchu unášen a je tak minimalizováno jeho tření po vnitřních stěnách trubky nebo mikrotrubičky.

K zafukování optických kabelů do trubek HDPE nebo mikrotrubiček je potřeba speciálního zafukovacího stroje. Tento speciální stroj umožňuje regulaci tlaku a průtoku vzduchu, který HDPE trubkou nebo mikrotrubičkou protéká. To zabezpečuje šetrné vedení a zamezuje rozpojení trubek nebo mikrotrubiček v místě spoje.

Tento stroj též reguluje rychlost zafukování kabelu dovnitř trubky a chrání kabel před  mechanickým namáháním.

Pro dlouhé trasy se přidává speciální lubrikační gel, který ještě více zmírní tření kabelu o vnitřní stěny HDPE trubky nebo mikrotrubičky.

NABÍDKA PREZENTACE

Pro seznámení s nabízenými zafukovacími stroji nabízíme uspořádání prezentační akce u vás. Pokud máte připraveny některé trasy k zafouknutí

a sdělíte nám potřebné informace o použitých komponentech, rádi k Vám pošleme servisní vůz vybavený veškerou technologií pro zafukování. Technik vás pak na místě podrobně s přístroji seznámí a provede několik zafouknutí kabelů.

Přehled zařízení pro zafukování