Jedním z velmi palčivých problémů dneška je stav silnic a dalších komunikací. Po každé zimě se situace zhoršuje. Stále více oprav bývá odsouváno na později. Důvod je zřejmý - nedostatek finančních prostředků. Silnice vyšších tříd se daří ještě částečně opravovat, ale na okresních silnicích a zvláště v obcích je někde situace kritická. A s odkládáním oprav se situace dále zhoršuje. Přesto existuje řešení, které je známé, levné , odzkoušené, ale bohužel nedostatečně využívané.

Využití recyklované živice, zpracované v recyklátorech. Tato technologie umožňuje s daleko menšími náklady provádět opravy povrchu vozovek, dvorů a lze použít i na výstavbu nových povrchů. Při dodržení technologického postupu přináší výborné výsledky. Recyklátory živice umožní ekologické zpracování vyfrézovaných a vybouraných živičných povrchů silnic a jejich opětovné použití.

Pro všechny, kteří chtějí využít této možnosti připravíme řešení. Obraťte se na nás a dohodněte si setkání či konzultaci, abychom vás mohli seznámit se všemi podrobnostmi. Pro názorné předvedení budeme v některých obcích organizovat i ukázky a předvedení recyklátoru živice při práci. Tam se bude možno přijet podívat a naši zástupci rádi odpoví na vaše dotazy.

(do zahájení standardního provozu, který bude koncem srpna 2010 je možno použít mail info@silnicelevne.cz nebo info@bagelacz.cz)