Vážení obchodní přátelé.

Dovolte nám, abychom vás informovali o změně ve firmě Dokado spol. s.r.o.
Již 17 let zastupuje firma Dokado na Českém a Slovenském trhu německou firmu 
Bagela Baumaschinen GmbH, která je největším světovým výrobcem recyklátorů živice a jedním z nejvýznamnějších výrobců zařízení a příslušenství pro bezvýkopové technologie.
Portfolio obchodních aktivit firmy Dokado do současné doby zahrnovalo nejen sortiment firmy Bagela, ale i široký segment stavebních strojů. Z důvodu stále se zvyšující poptávky po výrobcích firmy Bagela, jsme se rozhodli k následujícím změnám.
Firmu Dokado spol. s r.o.  valná hromada přejmenovala na Bagela CZ s.r.o.   Veškerá činnost firmy bude vázána výhradně na sortiment firmy Bagela Baumaschinen GmBH, pro kterou máme výhradní zastoupení v České a Slovenské republice. To nám dovolí rozšířit nejen obchodní aktivity v této oblasti, ale zajistit i dokonalé servisní zázemí.
Máme pro vás připraveny periodické promo akce, v rámci kterých vám budeme předkládat zvýhodněné nabídky a služby v obdobích, kdy jsou nejvíce žádány. Již nyní můžeme avizovat akci „Zimní buben 2010“ (nabídka výměny pracovního bubnu recyklátoru živice za velmi výhodných podmínek), která bude vyhlášena v průběhu podzimu a o které vás budeme včas informovat.
Podrobné informace budou vždy dostupné i na našich nových stránkách www.bagelacz.cz a také na informačním webu www.silnicelevne.cz.
Abychom mohli svou nabídku co nejlépe specifikovat, chceme si vytvořit dokonalejší obraz o vámi používaných výrobcích firmy Bagela a také zjistit jaké jsou vaše poznatky z jejich provozu. Jako první krok vám proto nabízíme základní prohlídku vašeho stroje Bagela naším autorizovaným technikem. Tato služba je zdarma. Technik prohlédne váš stroj a vystaví protokol o zjištěném stavu. Samozřejmě můžete využít jeho přítomnosti k dotazům, nebo si na místě domluvit servisní zásah.
Pro uskutečnění návštěvy našeho technika stačí vyplnit a odeslat přiložený odpovědní dotazník, kde vypíšete stroje ke kontrole a telefonní kontakt, na který může náš technik zavolat a domluvit termín servisní prohlídky.
Věříme, že vás naše nabídka osloví a pomůže k tomu, aby se naše spolupráce dále úspěšně rozvíjela.
S pozdravem
 
Ing. Jiřina Ramaekersová      
jednatelka
Petr Homolka
prokurista