V pátek 17. června 2011 jsme se zúčastnili Dne komunální techniky  v areálu KSÚSV v Jihlavě.Vystavovali jsme poslední modely recyklátorů Bagela BA7000F a BA10000F. Potěšil nás velký zájem, domluvili jsme mnoho předváděcích akcí, kde budeme ukazovat potenciálním zájemcům použití této vyspělé technologie pro stavby a opravy silnic v praxi.

Náš stánek navštívil i náměstek hejtmana Vysočiny pro oblast dopravy Ing. Joukl a ředitel jihlavské KSÚSV Ing. Míka. S ním byla dohodnuta prezentace naší techniky u příležitosti setkání ředitelů SÚS 23. 6. v Želivě.
Děkujeme všem, kteří nás navštívili a domluvené prezentace uspořádáme v co nejkratším termínu.