U příležitosti setkání ředitelů a vedoucích pracovníků krajských SÚS, jsme předvedli použití recyklátoru Bagela BA7000F v praxi. Za dohledu desítek odborníků jsme opravili několik děr v silnici. Samozřejmě se diskutovalo o možnostech většího využití této levné a ekologické technologie. 
Vlastní prezentaci přihlížel i náměstek hejtmana Vysočiny Ing. Joukl a ředitel jihlavské KSÚSV Ing. Míka. Potěšilo nás, že Ing. Míka vidí takovéto použití recyklované živice jako velice perspektivní. Jeho fundované poznámky k technologii jsou pro nás velice významné pro další práci.

Podobné prezentace považujeme za velmi důležitou součást naší práce. Máme zájem ukazovat recyklátory BAGELA při práci, neboť věříme, že se tak nejlépe předvedou jejich přednosti.

 
 

Další fotografie a podrobnosti o akci jsou zde...