Tak jako téměř všude, i v Litoměřicích řeší otázku, jak co nejefektivněji a nejrychleji opravovat silnice, které jsou zvlášť po letošní zimě v katastrofálním stavu.
Velice rádi jsme vyhověli přání vidět recyklátor Bagela BA 7000F přímo v akci. Vedení TS Litoměřice zajistilo přípravu silnice k opravě a vybourané živičné kry a my přistavili recyklátor. Pak již šlo vše hladce. Několik velkých děr bylo opraveno během chvíle. Nutno uznat, že pracovníci TS Litoměřice zvládají práci na opravách naprosto zkušeně. Potěšilo nás, že se k materiálu, který vychází po recyklaci z Bagely vyjadřovali velmi pochvalně. V podstatě neviděli rozdíl mezi novou a recyklovanou balenou.
Jak je vidět na snímcích, v okamžiku, kdy sníh trochu odtaje, je možno pomocí recyklátoru Bagela okamžitě začít s opravami.
Opravy je možno provádět do teploty - 5°C.