Ideální zařízení pro výpomoc při zatahování kabelů navijáky. Tlačením kabelu se odlehčí přitahování a zvýší možná délka taženého kabelu bez rizika překročení meze pevnosti. BKS 800  má proporcionální ovládání rychlosti a hydraulický pohon. Je vhodný i do šachet, může pracovat ve svislé poloze.
Zpravidla se nasazuje u cívky kabelu, případně před ostřejšími zatáčkami v trase tažení.
Je dodáván s hydraulickým agregátem a ovládáním na 5 metrů dlouhých hadicích.